Home
Doelstelling
Missies 2003
Missies 2004
Missies 2005
Missies 2006
April 2007
1e Lustrum 2008
NCDO project 2009-2011
Bim-Bam
Promotie
Vrienden

Nieuws
Updates
Foto's
Foto's 2

Dean Gorré:
"Ik steun Stimesur"Brief van Dean Gorré

Workshop niersteenbehandeling

23-6-2005

Workshop uro/oncologie
Na het succes van de workshop uro/oncoclogie bereidt Stimesur zich voor op een vervolg. In samenwerking met de SPAOGS onder voorzitterschap van drs.Issa beoogd Stimesur in de periode van 15 t/m 25 oktober een workshop "niersteenbehandeling" te organiseren. Op dit moment is de niersteenvergruizer (geschonken door het academisch ziekenhuis Rotterdam) in gebruik genomen in het AZP. Het is daarom van belang informatie te verstrekken omtrent niersteenbehandeilng en de rol van de verguizer in dit geheel. Meer hierover volgt spoedig.

Missies Stimesur 2005

23-6-2005

Zr. Nancy op de poli
Dr.W.B.Rier zal in de periode van 17 juli tot en met 3 augustus aanwezig zijn.

Vooruitblik 2005

31-12-2004

In 2005 zullen de activiteiten bestendigd en uitgebreid worden. In samenwerking met Stonesur, AZ Dijkzigt en het AZ Paramaribo zal gewerkt worden aan het installeren van de niersteenvergruizer in het AZP. Gekoppeld aan het plaatsen van de niersteenvergruizer zal een degelijk plan gemaakt worden voor urinesteen onderzoek, preventie en behandeling.
Er zal gestreefd worden naar een grotere continuïteit van de urologiemissies. Het uitwerken van urologie activiteiten door Stimesur in het AZP, met name het opzetten van de polikliniek en het uitbreiden van de OK faciliteiten.
Het starten van KNO activiteiten in het DKZ, onder Stimesur vlag, inclusief het ontwikkelen van een degelijk KNO activiteiten plan met name het werken aan de oprichting van een audiologisch centrum.
De samenwerking met de SPAOGS zal geïntensiveerd worden. Er zal verder gewerkt worden aan uitbouw van urologie en gynaecologie activiteiten.
In 2005 zal gestreefd worden naar het incasseren van verdiensten van Stimesur die samenhangen met de patiëntenzorg om zodoende een betrouwbaarder en bestendiger financiële bron van inkomsten te hebben dan sponsoring. Gesprekken met directies van de ziekenhuizen en van het SZF hieromtrent zijn reeds gaande.

Sponsors:

Vrije Zendingshulp

Waterlandziekenhuis

Exclusive Search & Interim Management

Flying on trusted Wings

Creating and Caring... for Life

Sanofi

We improve healthcare

Gorré Industrial Developments

Easy Food Comany

WTS Benelux

Uw logo hier?Valid XHTML 1.0 Transitional