Home
Doelstelling
Missies 2003
Missies 2004
Missies 2005
Missies 2006
April 2007
1e Lustrum 2008
NCDO project 2009-2011
Bim-Bam
Promotie
Vrienden

Nieuws
Updates
Foto's
Foto's 2

Dean Gorré:
"Ik steun Stimesur"Brief van Dean Gorré

Verslag 2004

Missie 2004

In 2004 is middels diverse projecten van ondersteuning van patiëntenzorg en onderwijs verder uitvoering gegeven aan de doelstellingen van Stimesur.
Stimesur voert met betrekking tot haar activiteiten nauw overleg met ziekenhuisdirecties, onderwijsinstanties en het Ministerie van Volksgezondheid. Ook wordt nauw overleg gepleegd met ziektekostenverzekeraars zoals het SZF. Stimesur tracht steeds via haar contacten, instrumenten, apparaten en gebruiksspullen te bekomen om de uitvoering van patiëntenzorg en de onderwijsactiviteiten zo goed mogelijk te kunnen implementeren.
In 2003 betroffen de patiëntenzorgactiviteiten voornamelijk urologische zorg, maar in 2004 is gekozen voor meer algemene ondersteuning, daar waar nodig. Zodoende werden nu ook contacten gelegd voor het faciliteren van KNO-zorg, gynaecologie en nefrologie.
Stimesur is van mening dat een nuttige bijdrage geleverd wordt in het stabiliseren van zelfsupport van de Surinaamse gezondheidszorg.

Patientenzorg

Door patiëntenzorgmissies voor urologie en KNO wordt direct ingehaakt op de nood van patiënten. Er wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk overbodig maken van verwijzing van patiënten naar het buitenland voor onderzoek en behandeling. Op deze wijze geeft Stimesur invulling aan het streven van de overheid de Armulov-regeling te realiseren. Stimesur schat in dat zeker 90 à 95% van de behandeling van urologische aandoeningen in Suriname mogelijk moet zijn, in ieder geval bijna 100% van de uro-chirurgische behandelingen.
Er is in 2004 een ernstige behoefte aan KNO-patiëntenzorg bemerkt. Door enkele communicatieve problemen heeft de KNO-zorg via KNOsur in 2004 niet de omvang gehad die nodig is. Er wordt echter hard aan gewerkt de KNO-missies op het gewenste niveau te brengen. In 2004 is dan ook besloten tot een intensieve samenwerking tussen KNOsur en Stimesur.

Onderwijs, bij- en nasholing

Stimesur ziet onderwijs, bij- en nascholing als een gewichtig onderdeel van haar activiteiten om zodoende structurele kennisoverdracht te bewerkstelligen en kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te bereiken en te behouden. Er wordt gestreefd naar het bundelen van de onderwijsactiviteiten die vanuit het buitenland gegeven worden.

Samenwerking met de spagos

De bestaande samenwerking met de SPAOGS werd in 2004 geïntensiveerd. Er wordt gestreefd naar een structurele samenwerking en uitwisseling van faciliteiten.
Zo ondersteunt Stimesur de activiteiten die de SPAOGS ontwikkeld heeft met betrekking tot bij- en nascholing op oncologisch gebied in het kader van "awareness" met betrekking tot het op te richten radiotherapeutisch centrum. Zo zal Stimesur samen met de SPAOGS in januari 2005 het spits afbijten met de workshop uro-oncologie.
Participanten aan patiëntenzorgmissies (o.a. urologie en KNO) zullen in toenemende mate gevraagd worden onderwijs en klinische lessen te verzorgen voor medische studenten,
co-assistenten en verpleegkundigen. In augustus 2004 is hiermee een start gemaakt.

Missies 2004

Stimesur in actie, 2004

Urologie

In 2004 werden 7 urologiemissies uitgevoerd waarbij patiënten behandeld werden in het Diaconessenhuis en het AZP. Op consultbasis werden ook patiënten gezien in het St. Vincentius ziekenhuis. Met het AZP werd in augustus 2004 een samenwerking afgesproken, waarbij geïntegreerd met de zittende urologen in het AZP de afdeling urologie en de polikliniek uitgebouwd zullen worden.

Nefrologie

Ten aanzien van nefrologische activiteiten is in 2004 slechts een inventarisatie gemaakt van nierfunctie vervangende therapie mogelijkheden en is gekeken naar de mogelijkheden chronisch ambulante peritoneaal dialyse toe te passen in Suriname. Vooralsnog stuitte dit op de hoge prijs van de benodigde peritoneale spoelvloeistoffen. Er blijft echter overleg en ondersteuning bestaan vanuit Stimesur.

Gynaecologie

Ten aanzien van gynaecologie activiteiten is in 2004 slechts op ad hoc basis door collega J.Dawson, namens Stimesur ondersteuning gegeven bij gynaecologische ingrepen. Samen met de sectie urologie en afdeling gynaecologie van het Diaconessenhuis worden de mogelijkheden om een pilot project voor de behandeling van urine stressincontinentie voorbereid.
In 2004 en 2005 zal het een en ander zich richten op patiëntenzorg, het optimaal inrichten van de urologische polikliniek van het AZP en het leveren van inspanningen ten behoeve van onderzoek. Stimesur streeft hierbij naar samenwerking met de medische staf van het AZP.
In 2004 werden 7 urologiemissies uitgevoerd door 8 urologen. Zie bijgaand bijlage met overzicht van de uitgevoerde missies en het rooster volgens welke gewerkt werd.

Resultaten urologiemissies 2004

PeriodeIngrepenAantal patiëntenConsultenNieuwe patiëntenControlesBiopten klinischConsulten
19-01-04
-06-02-04
603815910554_?
05-03-04
-23-03-04
6543204101103_?
19-07-04
-17-08-04
42291405486_?
23-09-04
-30-09-04
1714854738_?
05-10-04
-15-10-04
2116592237_8
19-10-04
-04-11-04
2116134666896
25-11-04
-03-12-04
54602139__
06-12-04
-21-12-04
211780354382
TOTALEN2521779214514681716

Over de KNO missies volgt een aparte bijlage.

Materiaal & Instrumentarium

Ook in 2004 werd getracht ondanks beperkte financiële middelen de activiteiten te ondersteunen met de benodigde instrumentaria en middelen. Met name met het oog op beperken van complicaties van de ingrepen en veiligheid.
Zodoende werd ook in 2004 een container met vele middelen verzonden.
Zie bijlage met de lijst met spullen die met de container zijn vervoerd.

Inhoud container:

Sponsors:

Vrije Zendingshulp

Waterlandziekenhuis

Exclusive Search & Interim Management

Flying on trusted Wings

Creating and Caring... for Life

Sanofi

We improve healthcare

Gorré Industrial Developments

Easy Food Comany

WTS Benelux

Uw logo hier?Valid XHTML 1.0 Transitional