Home
Doelstelling
Missies 2003
Missies 2004
Missies 2005
Missies 2006
April 2007
1e Lustrum 2008
NCDO project 2009-2011
Bim-Bam
Promotie
Vrienden

Nieuws
Updates
Foto's
Foto's 2

Dean Gorré:
"Ik steun Stimesur"Brief van Dean Gorré

Verslag Lustrummissie Suriname februari 2008

Van 18 tot 23 februari 2008 was een groep artsen, verpleegkundigen, managers en ondersteuners afgereisd naar Suriname om daar het lustrumsymposium bij te wonen dat was georganiseerd t.g.v. het 5-jarig bestaan van de Stichting Stimesur.

De organisatie werd gezamenlijk gedragen door SPAOGS, Stimesur, Stonesur, Waterlandziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum.

De heer W.B. Rier, voorzitter van Stimesur, hield een toespraak bij aanvang van deze lustrumweek. Daarin maakte hij de doelstelling van de stichting nogmaals duidelijk en wees op de belangrijke bijdrage die de stichting levert aan de vooruitgang van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Suriname.

Tijdens deze week waren er tal van activiteiten georganiseerd om de activiteiten, zoals die al 5 jaar door Stimesur worden georganiseerd, te benadrukken en invulling te geven.

Er waren enkele symposia gepland zoals:

Bij-en Nascholingscursus verpleegkundigen

Voor de verpleegkundigen werd er een tweedaagse bijeenkomst georganiseerd in het Torarica Hotel. Er waren sprekers vanuit Suriname en Nederland. Zo werden lezingen verzorgd door medische specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen, verloskundigen en andere deskundigen.

Onderstaand een opsomming van de sprekers en de onderwerpen:

SprekerOnderwerp
Dhr. M.I. Amir, chirurgArterio veneuze vaatlijden
Mw. K. Jjhari, ziekenhuishygiënistHepatitis: preventie op de werkvloer
Mw. W. Keerveld en mw. E. Blom, oncologisch verpleegkundigenVerpleegkundige aspecten bij chemotherapie
Dhr. Prof. J. Klein, anesthesioloogSubclavia catheter - bloedgasinterpretatie
Mw. J. Eijkhoudt, nurse practitionerPrenatale zorg in het verloskundig centrum
Mw. M. Vredeberg, verloskundigePMTCT/HIV - preventie
Mw. A. Steenoven, BrandwondencentrumEerste opvang brandwonden, behandeling en nazorg
Dhr. J. Adhin, internistChronische Nierinsufficiëntie
Dhr. J. van den Hoek, kinderuroloogCongenitale en verworven afwijkingen nieren, blaas en geslachtsorganen

De belangstelling voor de bij- en nascholing was groot en er werd in totaal door 175 verpleegkundigen aan deelgenomen. Er was veel extra informatiemateriaal beschikbaar. Hiervoor bestond veel belangstelling. Veel van de informatie was gratis beschikbaar gesteld vanuit Nederland.

Deze Bij-en Nascholingscursus was voor het verpleegkundige gedeelte geaccrediteerd door de Cofab en SPAOGS en aan het eind ontvingen alle deelnemers een certificaat.

Naast de grote hoeveelheid deelnemers die belangstelling hadden voor deze bijeenkomsten, werd er in de kranten op de televisie ruimschoots aandacht besteed aan het 5-jarig bestaan van de Stichting en de wijze waarop dit gevierd werd.

Artikelen in De Ware Tijd en interviews op de televisie met de heren Rier en Jesserun (SPAOGS) maakten duidelijk hoe belangrijk de activiteiten van Stimesur zijn voor het optimaliseren van de gezondheidszorg.

Minisymsposium

Naast een verpleegkundig symposium was er een minisymposium en interactieve discussieavond georganiseerd voor beleidsmakers, directies van ziekenhuizen, specialisten, managers en belangstellenden m.b.t. organisatie en samenwerking binnen de ziekenhuizen.

Sprekers waren:

Daarvoor gaven mw. N. Westmaas en W.B. Rier een overzicht van de activiteiten van Stimesur in Suriname.

Helaas is deze sessie, door omstandigheden maar matig bezocht geweest.

Op zaterdag 23 februari 2008 was er een speciale bijscholing voor alle huisartsen uit Suriname georganiseerd. Ook hiervoor was de belangstelling enorm. Dat bleek met name uit het grote aantal van 120 deelnemers.

Ter afsluiting van deze zeer geslaagde Lustrumviering was er een feestelijke avond georganiseerd met een geweldige bijdrage van de zang en dansgroep Alekondre.

Om de heer W.B. Rier extra te bedanken voor zijn enorme inzet voor de gezondheidszorg in Suriname, werd er een fraai bord onthuld en een plaquette aangeboden.

Met gepaste trots kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde week waarin met veel enthousiasme bij zowel de organisatoren, presentatoren als de deelnemers aandacht is besteed aan de vergroting van de medisch inhoudelijke kennis op velerlei gebied.

Sponsors:

Vrije Zendingshulp

Waterlandziekenhuis

Exclusive Search & Interim Management

Flying on trusted Wings

Creating and Caring... for Life

Sanofi

We improve healthcare

Gorré Industrial Developments

Easy Food Comany

WTS Benelux

Uw logo hier?Valid XHTML 1.0 Transitional