Home
Doelstelling
Missies 2003
Missies 2004
Missies 2005
Missies 2006
April 2007
1e Lustrum 2008
NCDO project 2009-2011
Bim-Bam
Promotie
Vrienden

Nieuws
Updates
Foto's
Foto's 2

Dean Gorré:
"Ik steun Stimesur"Brief van Dean Gorré

Verslag Missie Stimesur april 2007

Centraal tijdens deze missie stonden enkele symposia, welke in het kader van de Bij-en Nascholingscursus voor de verpleegkundigen en huisartsen waren gepland. De organisatie werd gezamenlijk gedragen door SPAOGS, Stimesur, Stonesur, Waterlandziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum.

Voorafgaand en na de symposia van deze missie werd door de heren Kums, Rier en Dohle patiëntenzorg verricht.

Poli's:
Er werden 79 patiënten gezien: 15 nieuwe gevallen en 60 controlepatiënten. Er werden 4 prostaat bioptiën verricht .
OK's
Er werden bij 8 patiënten operaties verricht.

Minisymposium

Buiten de bovengenoemde symposia om werd er woensdag 25 april 2007 een minisymposium "Kwaliteit en Kosten/Financiering van de gezondheidszorg" gehouden in theater Unique in Paramaribo. Walther Rier, Roel Hadderingh en Jeltje Schraverus waren de sprekers. Uitgenodigden waren ziekenhuisdirecteuren, managers en medische specialisten. Walther Rier presenteerde de belangrijke voorwaarden waaraan kwaliteitseisen in de zorg zouden moeten voldoen, waarbij gewezen werd op verbetering door een kritische zelfreflectie op eigen handelen door medische specialisten. Het thema "kosten in de gezondheidszorg en financiering van de medische specialist" werd in grote lijnen uiteengezet door Roel Hadderingh, waarna Jeltje Schraverus aan de hand van een historische schets van de ontwikkelingen in het Waterlandziekenhuis de materie verder toelichtte. De Surinaamse situatie kent op meerdere vlakken gelijkenissen met de vroegere Nederlandse situatie en daarmee is er de hoop dat deze informatieve presentaties van waarde kunnen zijn bij het voorspelbaar en inzichtelijk maken van de ontwikkelingen in financiering van de Surinaamse zorgstelsel. Vervolgens werd door Jeltje Schraverus ook duidelijk gemaakt dat een harmonieuze samenwerking tussen directie en medische staf + managers van het ziekenhuis een zeer belangrijk aspect vormen om een ziekenhuis financieel goed te managen, zodat men in staat blijft goede kwaliteit van zorg te leveren. Hierdoor maakt een ziekenhuis zichzelf indirect tot een sterke partner tegenover de ziektekostenverzekeraars bij de onderhandelingen over tarieven van de verleende diensten.

Bij-en Nascholingscursus

*Voor de verpleegkundigen werden op 2 achtereenvolgende dagen (26 en 27 april) presentaties en workshops verzorgd in het Torarica Hotel. Sprekers en begeleiders waren medische specialisten en verpleegkundigen en andere medewerkers uit de Nederlandse ziekenhuizen.
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren oa:

*Voor de huisartsen werd een symposium op zaterdag 28 april 2007 gehouden in het Krasnapolsky Hotel. Sprekers waren medische specialisten afkomstig uit Suriname en Nederland. De onderwerpen die aan bot kwamen waren oa:

*Deze Bij-en Nascholingscursus was voor het verpleegkundige gedeelte geaccrediteerd door de Cofab en SPAOGS en aan het eind ontvingen alle deelnemers een certificaat.

*De belangstelling bleek niet alleen uit het aantal deelnemers erg groot te zijn, ook in de media werd er ruim aandacht aan deze symposia besteed. De voorzitters van Stimesur (Rier) en SPAOGS (Jessurun) evenals de meegereisde directrice van het Waterlandziekenhuis, Jeltje Schraverus, werden geïnterviewd door journalisten van de televisie en ander media.

*Tijdens de afsluitende evaluatie op maandag 30 april in het Maritraite Mall, welke werd opgefleurd door een voorstelling van een multiculturele zang-dansgroep, heeft men zijn waardering uitgesproken over de inzet van de participanten aan deze geslaagde missie.

Toekomstplanning

Het ligt in de planning om tijdens het 5 jarige jubileumjaar van Stimesur in februari 2008 opnieuw een missie te organiseren waarbij het onderwijs weer centraal zal staan.
De onderwerpen zullen nog nader worden samengesteld in overleg met SPAOGS.

Sponsors:

Vrije Zendingshulp

Waterlandziekenhuis

Exclusive Search & Interim Management

Flying on trusted Wings

Creating and Caring... for Life

Sanofi

We improve healthcare

Gorré Industrial Developments

Easy Food Comany

WTS Benelux

Uw logo hier?Valid XHTML 1.0 Transitional