Home
Doelstelling
Missies 2003
Missies 2004
Missies 2005
Missies 2006
April 2007
1e Lustrum 2008
NCDO project 2009-2011
Bim-Bam
Promotie
Vrienden

Nieuws
Updates
Foto's
Foto's 2

Dean Gorré:
"Ik steun Stimesur"Brief van Dean Gorré

Ondersteuning

De pijlers van deze ondersteuning worden gezien in:

  1. uitbouwen van know-how en introductie van niet aanwezige expertise en ervaring in de Surinaamse gezondheidszorg
  2. onderzoek, onderwijs en eerstelijns gezondheidszorg
  3. ondersteuning en versterking van de tweedelijns gezondheidszorg inclusief medisch specialistische zorg
  4. ondersteuning van verpleegkundigen en paramedische zorg.

Ondersteuning van medisch specialistische zorg wordt afgestemd met Surinaamse vakgroepen, disciplines en medisch specialisten. Sommige specialismen zijn binnen de Surinaamse gezondheidszorg nauwelijks of niet vertegenwoordigd.

Samenwerking

Stimesur bevordert graag de toegankelijkheid van medisch onderzoek voor alle geledingen van de Surinaamse bevolking. Overleg en samenwerking met ministerie, medische faculteit, ziekenhuizen, laboratoria, specialisten, verpleegkundigen en andere betrokkenen is hierbij van belang.

Het uitvoeren van regelmatige patiëntenzorgmissies naar behoefte per specialisme vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de Stimesur medewerkers.

Uitvoering

Waar de ideale situatie van continuzorg niet bereikt kan worden, wordt in ieder geval gestreefd naar:

Promotie

Hoewel de activiteiten van Stimesur toenemend gedekt worden uit eigen middelen, blijft er een behoefte bestaan aan ondersteuning door vrienden en belangstellenden.

Het Waterlandziekenhuis en het Erasmus Medisch Centum hebben zich in belangrijke mate bewezen als belangrijke samenwerkende partners en ondersteuners van Stimesur.

De SLM ondersteunt het werk van Stimesur op bijzondere wijze door de transporten van medewerkers aan de patientenzorgmissies te realiseren. De missies van 2003 zijn verder uitgevoerd met een beperkt budget. De inkomsten waren afkomstig van een vijftal sponsoren. Om de ambitieuze doelstellingen van de komende jaren te realiseren zal het besteedbare budget aanzienlijk moeten worden verhoogd.

Hiertoe is reeds een plan opgesteld en zijn al verschillende verzoeken ingediend (zie promotiebrief).

In 2004 is getracht de financiële middelen van Stimesur buiten sponsoring om te vergroten. Hiertoe werd in november een benefietconcert georganiseerd met behulp van jazz zangeres Denise Jannah, die het werk van Stimesur van harte ondersteunt. Mede met de hulp van onze Stimesur ambassadeur Dean Gorré kon van een succesvolle en gezellige jazzavond gesproken worden. Tevens werd in 2004 een verzoek tot ondersteuning ingediend bij het N.C.D.O. Dit verzoek leidde tot ondersteuning door het N.C.D.O.

Sponsors:

Vrije Zendingshulp

Waterlandziekenhuis

Exclusive Search & Interim Management

Flying on trusted Wings

Creating and Caring... for Life

Sanofi

We improve healthcare

Gorré Industrial Developments

Easy Food Comany

WTS Benelux

Uw logo hier?Valid XHTML 1.0 Transitional