Home
Doelstelling
Missies 2003
Missies 2004
Missies 2005
Missies 2006
April 2007
1e Lustrum 2008
NCDO project 2009-2011
Bim-Bam
Promotie
Vrienden

Nieuws
Updates
Foto's
Foto's 2

Dean Gorré:
"Ik steun Stimesur"Brief van Dean Gorré

Logo


Onze Missie

Ondersteunen van medische zorg in Suriname op beleids- en uitvoeringsniveau door mobiliseren van medisch expertise.

Stimesur (Stichting Medische ondersteuning gezondheidszorg Suriname), is opgericht met als doel de gezondheidszorg in Suriname in het algemeen te ondersteunen. De ondersteuning richt zich in de eerste plaats op patiëntenzorg.

Stimesur sluit graag aan bij de intenties van de overheid om hoog gekwalificeerde zorg, waaronder ook de zorg die tot nu toe doorgaans in het buitenland aan Surinaamse patiënten werd gegeven, bij de patiënt te brengen en beschikt over voldoende expertise en contacten om dit te realiseren. De ondersteuning richt zich ook op onderwijs van verpleegkundigen, arts-assistenten, co-assistenten en studenten.

Tevens richt deze ondersteuning zich op facilitering en participatie in nascholings- en bijscholingsactiviteiten zoals deze door de Stichting Post Academisch Onderwijs Geneeskunde in Suriname (SPAOGS) gerealiseerd wordt.

Stimesur zet zich er voor in om zoveel mogelijk materiaal en middelen zoals apparatuur en medicamenten e.d. ten behoeve van de patiëntenzorg in Suriname te verzamelen. Stimesur tracht mede haar doel te realiseren door te participeren in activiteiten die op verschillende beleids- en uitvoeringsniveaus van de Surinaamse overheid, instituten, ziekenhuizen e.d. ondernomen worden. Stimesur helpt graag mee bij het formuleren en ontwikkelen van dergelijke activiteiten.

Sponsors:

Vrije Zendingshulp

Waterlandziekenhuis

Exclusive Search & Interim Management

Flying on trusted Wings

Creating and Caring... for Life

Sanofi

We improve healthcare

Gorré Industrial Developments

Easy Food Comany

WTS Benelux

Uw logo hier?Valid XHTML 1.0 Transitional